Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

W trosce o prywatność Użytkowników witryny internetowej NZOZ Revita, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą witrynę internetową www.nzozrevita.pl oraz zasadach przechowywania i przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników tej witryny.

1. Pliki cookies:

Strona NZOZ Revita, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies. Są to niewielkie pliki, zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputera, telefonu, itp.), m.in. w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności witryny internetowej NZOZ Revita. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzeń Użytkowników. Ponadto w każdej chwili można je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Witryna internetowa NZOZ Revita wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych i marketingowych. Te działania pozwalają autorom strony na jej ulepszanie i poprawę funkcjonalności. Jeżeli uważacie Państwo, że obecność plików cookies narusza Waszą prywatność, możecie w każdej chwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny, jak i dla wszystkich połączeń z waszej przeglądarki. Proszę jednak pamiętać, że takie działanie może zablokować wybrane funkcjonalności naszego serwisu i uniemożliwić pełne korzystanie z witryny NZOZ Revita.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również "RODO”), informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Użytkowników witryny internetowej NZOZ Revita jest Centrum Medyczno - Usługowe "ORION" Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie,  os. Kolorowe 21, lok. 213, 31-940 Kraków,

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Medyczno - Usługowe "ORION" Spółka z o.o. można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@nzozrevita.pl

3) dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
b) w celu udokumentowania stanu zdrowia Użytkowników oraz udzielonych im świadczeń zdrowotnych,
c) w celu rejestracji elektronicznej Użytkowników na wizyty u wybranych lekarzy specjalistów, przy czym podanie danych osobowych przez system e-rejestracji jest dobrowolne

4) odbiorcą danych osobowych Użytkowników mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

5) w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
b) w celach weryfikacji  uprawnień Użytkowników do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

6) w przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

7) dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

8) dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

9) Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

10) Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO,

11) podanie przez  Użytkowników danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,

12) dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

3. Zmiany Polityki Prywatności:

1. Centrum Medyczno - Usługowe "ORION" Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie,  os. Kolorowe 21, lok. 213, 31-940 Kraków zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa lub zmiany prowadzone w witrynie internetowej NZOZ REVITA, a także w celu usprawnienia działania witryny internetowej.

2. Polityka Prywatności w wersji przedstawionej powyżej obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.